Trainingsroosters

Het maken van een trainingsrooster is een ingewikkelde klus. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben voor het huren van de zaal bij de gemeente. Daarnaast hebben we trainsters die van ver weg komen, een baan hebben of naar school moeten. We zijn afhankelijk van hun mogelijkheden om les te geven. Ook bieden we veel disciplines aan en hebben dus veel verschillende trainingsgroepen. We proberen wisselingen in het rooster zo beperkt mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd. Soms is er een roosterwijziging nodig, doordat trainsters afwezig zijn, omdat ze zelf een wedstrijd hebben of een wedstrijd moeten begeleiden, of omdat de bond een trainingsstage organiseert. Per trainingsgroep wordt les gegeven door een volwassen trainster (18+) geassisteerd door een vaste hulptrainster ( 18-) Het is voor ons dus niet mogelijk om  rekening te houden met de wensen van de individuele leden. Wanneer je bent ingeroosterd op een tijd dat je bent verhinderd dan kijken we alleen of het mogelijk is mee te trainen in een andere groep wanneer dit wordt veroorzaakt door je schoolrooster. Met andere activiteiten (zoals bijvoorbeeld een andere sport die beoefend wordt of een bijbaantje) kunnen we geen rekening houden. De groepsindeling wordt voornamelijk bepaald door de klasse waarbij je bent ingedeeld voor wedstrijden. We streven ernaar om alleen in oktober en maart het rooster te wijzigen. Oktober omdat dan het kerstshow-rooster ingaat en maart omdat dan bekend is in welke wedstrijdklasse de leden voor het nieuwe wedstrijdseizoen worden ingedeeld. Wanneer je in een andere klasse wordt ingedeeld, kom je ook vaak in een andere trainingsgroep terecht, passend bij je wedstrijdniveau op dat moment. Heb je vragen over de klasse waarin je bent ingedeeld of over het rooster dan kun je een bericht sturen naar de TCK. De TCK (Technische Commissie Kunstrijden) maakt roosterindelingen en begeleidt de trainsters.

De vrienden van KRC Rolling