De contributie

Zoals bij iedere vereniging betaal je ook bij KRC contributie. Deze is opgebouwd uit een basiscontributie en daarnaast een bedrag per maand per discipline/training. Zie voor de bedragen de tabel hieronder.

De contributie wordt per kwartaal geïnd via een automatische incasso. Opzeggen van een lidmaatschap dient een maand voor ingang van het volgende kwartaal schriftelijk via het secretariaat gemeld te worden.

Naast de KRC contributie ga je ook bondslicentiegelden betalen wanneer je deel gaat nemen aan wedstrijden. Dit bedrag wordt in april bij de kwartaalcontributie geïnd.

De contributie wordt per maand berekend (1):
Iedereen (2) betaalt als basis € 23 per maand.
Hierin zit al één lesonderdeel.
Daarnaast kunnen onderstaande kosten erbij komen:

Per maand € 3,50 € 5,00 € 7,00
Figuren     X
Vrijrijden A klasse     X
Vrijrijden overige X    
Roldansen verplichte dans X    
Roldansen vrije dans X    
NK Show grote groep   X  
NK Show kleine groep   X  
NK Show overige (3) X    
Schaatsvaardigheid X    
Zomershow X    
Kerstshow: 1 t/m 4 nummers X    
Kerstshow: 5 of meer nummers   X  

 

1. De contributie wordt per maand berekend, maar per kwartaal betaald.
2. De recreanten veranderen niet van structuur: zij blijven € 17,50 per maand betalen.
3. NK Show overig omvat de jeugdgroepen en de (jeugd) kwartetten. Zit een lid in deze categorie in meerdere groepen dan blijft het bedrag gelijk (3,50 totaal)

De vrienden van KRC Rolling