Opbouw contributie

KRC Rolling biedt trainingen aan in een sportseizoen dat gelijk loopt aan het schooljaar. De contributie wordt per sportseizoen vastgesteld en bestaat uit een basiscontributie plus een contributie per discipline/showgroep. In de basiscontributie zijn de trainingen voor de zomershow, kerstshow en schaatsvaardigheid verwerkt. Ook betaalt KRC Rolling de bondscontributie hieruit.

Voor de disciplines vrijrijden, figuren en roldansen maken we onderscheid tussen beginner, regulier en A-klasse. Beginners zijn de leden die wel trainen, maar nog niet deelnemen aan wedstrijden. Leden die trainen in de reguliere en A-klassen doen mee aan wedstrijden die georganiseerd worden door de bond. Vanuit de contributie betaalt KRC Rolling de deelname aan de twee voorwedstrijden van de bond. Overige wedstrijden zoals de NK, NRB of internationale wedstrijden moeten leden apart betalen.

De totale contributie wordt berekend door de bedragen van de verschillende onderdelen waaraan een lid deelneemt bij elkaar op te tellen, m.u.v. de recreanten. Zij betalen alleen de basiscontributie. De totale contributie wordt in 5 gelijke termijnen, verspreid over het sportseizoen geïncasseerd.

Wanneer een lid op een later moment in het seizoen instroomt bij een discipline/showgroep of wisselt van beginner, regulier en A-klasse, wordt vanaf die termijn het nieuwe termijnbedrag berekend.

 SeizoenscontributieTermijnbedrag
Basiscontributie € 285,-- € 57,--
Basiscontributie recreanten € 239,-- € 47,80
Vrijrijden, figuren of roldansen beginner € 42,-- per discipline €  8,40 per discipline
Vrijrijden, figuren of roldansen regulier € 84,50 per discipline € 16,90 per discipline
Vrijrijden, figuren of roldansen A-klasse € 126,50 per discipline € 25,30 per discipline
Show grote groep, kleine groep of senior kwartet € 60,-- per showgroep € 12,-- per discipline
Show jeugdgroep of jeugdkwartet hele seizoen € 42,-- per showgroep voor hele seizoen €  8,40 per showgroep voor hele seizoen
Show jeugdgroep of jeugdkwartet halve seizoen € 21,-- per showgroep voor halve seizoen €  4,20 per showgroep voor halve seizoen
Show bondscontributie €  7,50 ongeacht het aantal showgroepen €  1,50 ongeacht het aantal showgroepen

 

Incassodata

De incasso data voor het seizoen 2018-2019 zijn:

  • Omstreeks 15 september 2019
  • Omstreeks 1 november 2018
  • Omstreeks 1 januari 2019
  • Omstreeks 1 maart 2019
  • Omstreeks 1 mei 2019

* ivm ALV. Volgend seizoen zal de eerste termijn omstreeks 1 september geïncasseerd worden.

 

Opzeggen lidmaatschap

Wij gaan ervanuit dat een lid dat start aan het sportseizoen, zich voorneemt het hele seizoen bij ons te sporten. Mocht er onverhoopt toch een reden zijn om op te zeggen, kan dat per termijn, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn. Wanneer tussentijds opgezegd wordt, wordt de resterende bondscontributie naar rato alsnog geïncasseerd, m.u.v. beginners en recreanten.

OpzegdatumBeëindiging lidmaatschapResterende bondscontributie
Vóór 1 augustus Per 1 september n.v.t.
Vóór 1 oktober Per 1 november € 12 + € 12 per discipline
Vóór 1 december Per 1 januari € 9 + € 9 per discipline
Vóór 1 februari Per 1 maart € 6 + € 6 per discipline
Vóór 1 april Per 1 mei € 3 + € 3 per discipline

De vrienden van KRC Rolling