KRC Rolling Nieuwegein staat voor een veilig sportklimaat voor kinderen en vrijwilligers. Te allen tijde wordt hier naar gehandeld en zullen alle activiteiten hierop zijn gericht. Om dit te borgen voeren we preventief beleid en herzien we dit jaarlijks.

Dit beleid is beschreven in het document Preventie en integriteitsbeleid KRC Rolling

De vrienden van KRC Rolling